Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


Föreningen arrangerar bl a offentliga föreläsningar på hösten och på våren, både i Halmstad och i Varberg. Vidare har föreningen anordnat en del speciella manifestationer och utflykter. Därtill har föreningen varit representerad vid diverse offentliga evenemang. På den här sidan finns länkar till sidor som illustrerar detta.
Klicka på bilderna för att komma till respektive sida!

Verksamhetsplan för CaPriN 2015

CaPriN är patientförening till stöd för Prostatacancerdrabbade med verksamhetsområde Region Halland, och vi ingår tillsammans med 25 övriga föreningar i Prostatacancerförbundet (PCF).

Prostatacancer är landets vanligaste cancersjukdom. År 2012 fick ca 9 000 män diagnosen prostatacancer eller ca 30 % av totala antalet Cancerfall i landet.

(c:a 250 fall inom Region Halland) varav 1 200 får som följd av brist på screening diagnosen för sent för en botande behandling. Det totala antalet män som levde med prostatacancer är drygt 90 000 och 2 400 avled av sjukdomen samma år. Prostatacancerförbundet arbetar på riksnivå för att driva alla frågor av vikt för de män som fått diagnosen prostatacancer. Förbundet har för närvarande 26 medlemsföreningar, patientföreningar, med totalt c:a 9 000 medlemmar, som arbetar på lokal nivå.

Verksamheten i patientföreningarna syftar till att stödja alla män med prostatacancer och deras anhöriga för att förbättra deras livskvalitet samt att utifrån patientperspektivet informera om sjukdomen. Kunskapsspridning om sjukdomen är också viktigt för att få alla män att känna till sjukdomen och ta ett PSA-prov i tid, för att kunna få en tidig upptäckt. Lokalföreningarna har regelbundna medlemsmöten och olika former av stödverksamhet.

Viktiga frågor på riksnivå är tillgång till lika och god behandling oavsett bostadsort, kortare väntetider, mer forskning om prostatacancer samt information och kunskapsspridning.

Föreningen CaPriN, är en registrerad ideell förening som skall:

1) genom samverkan medlemmarna emellan, via mötesverksamhet eller olika samtalsformer hjälpa, stödja socialt, och informera medlemmar och deras anhöriga, allmänhet, beslutsfattare, samt sjukvårdshuvudmän.
2) i största möjliga utsträckning till medlemmar förmedla aktuell medicinsk och allmän information, om prostatacancersjukdomen och behandling genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter eller, genom att anlitandet av sakkunniga vid olika föreläsningar,
3) främja medicinsk och annan forskning inom området, 4) utöva annan därmed förenlig verksamhet, vilken är politiskt och religiöst obunden.
Långsiktiga mål:
1) öka medlemsantalet
2) öka samarbetet med kontaktsköterskorna
3) öka samarbetet med kuratorerna
4) Ständig förbättring och uppdatering av hemsidan
Uppdaterat 2015-01-13

Aktivitetsplan 2015

24/03 Årsmöte på Cafe Strandgatan 20 i Halmstad, kl.18.30, med underhållning av bandet 40-talisterna med 50/60-talsmusik, allt från Elvis till dansband. Styrelsemöte kl. 17.00 och konstituerande möte efter årsmötet
8/04 Samtalsgruppen i Anderstorp blir onsdagen den 8 april.
Mötestid kl 18.00 i Röda Korsets lokal Kupan på Hantverkargatan 9.
Jag är tacksam få anmälan senast söndagen den 5 april på tel. 0371-15525 eller e-post 037115525@telia.com
20-21/04 PCF årsstämma i Stockholm, 2 personer ur styrelsen deltar
28/04 Föreläsning, Folkets Hus Varberg kl.18.30, med Calle Waller, vice ordförande i PCF och Mats Eriksson, regiondirektör i Region Halland.
26/05 Styrelsemöte i Halmstad, lokal: Husknuten Tid: 18.00.
29/05 Medlemsresa till ön Ven i Öresund. Inbjudan med program och priser sänds ut senare, men boka dagen


Löpande kan komma att beslutas om ytterligare Styrelse-, Medlems- och/eller allmänna möten, eller andra aktiviteter, inte minst då CaPriN eftersträvar ett samarbete med andra länsorganisationer främst andra Cancerföreningar….


Uppdaterat 2015-03-17TIDIGARE AKTIVITETER


Seniormässa i Varberg 26 febr. 2015.

Populär mässa för sjunde gången. CaPriN deltog för 5:e gången Föreningen bjöd medlemmarna på inträdet som tidigare år.

Triple &Touch underhöll från scenen.

Vi sålde nålar, skraplotter och besökarna spelade på "chokladhjulet" Vinsterna bestod av CaPriN-prylar och godis.

Vi var ca 9 st som skötte montern uppdelade på ett förmiddags- och eftermidagspass. Gå in på www.hn.se under Varberg så finns mera text och bilder.                                 


Anhörigmöte i Varberg den 18 febr 2015.

Det första mötet i Hallandsföreningen hölls på Folkets Hus i Varberg. 8 st medlemmar anammade vår kallelse. Det fanns ytterligare några som var intresserade men av olika anledningar var de förhindrade att deltaga. Vid denna sammankomst kom det både kvinnor o män. Männen skall i fortsättningen träffas i någon form av samtalsgrupp för män. Med hjälp av paret Barbro o Lars G. Eliasson, som är aktiva i Pro Liv Väst, fick vi en hel del information hur det gått för Göteborg med anhörigsamtal. Syftet med anhöriggrupper är att få träffas, byta erfarenheter och stödja varandra. Vanlig fråga är från närstående: Ingen frågar hur jag mår? Barbro informerade bl.a. om mötesregler t.ex. tystnadsplikt och hur viktigt det är att lyssna. I Göteborg har man 4 st sammankomster på våren och 3 st på hösten. Antalet besökare har varit mellan 6 -12 st ibland 20 st. Sammankomsterna har varit ca 1,5 - 2 tim. Barbro delade samtidigt ut 3 st tidskrifter. Det bästa sättet att skapa samhörighet med en annan person är att lyssna. Det kanske mest värdefulla vi kan ge en annan människa är vår uppmärksamhet särskilt om det kommer från hjärtat. Som anhörig/närstående blir även vi påverkade av sjukdomen Ambitionen är att vi skall försöka anordna flera anhörigsammanträde i Varberg med omnejd. Vi skall försöka få med någon eller några av våra kontaktsköterskor till dessa sammankomster. Då måste det troligtvis bli kvällsövningar. Man diskuterade lämplig lokal och Erling Ottosson lovade undersöka med Lars Diding på Gästis. Ingrid Ottosson tillsammans med övriga kvinnliga deltagare beslutade att träffas och diskutera vidare den 10 mars inför nästa sammankomst. Nästa möte för medlemmarna / anhöriga i Halland kommer att genomföras i Halmstad den 11 mars kl. 14,00 på Husknuten.


   

Följande böcker disskuterades på träffen

     Julmarkad i Rostock 2-4 dec -14

Den 2-4 december arrangerade CaPriN en resa till julmarknaden i Hansastaden Rostock. Vi var 30 medlemmar i bussen. Resebyrån var MK Buss Resor, som hade en mycket bekväm buss och chauffören var dessutom mycket serviceinriktad. Från Varberg startade vi kl 9,15 vidaretransport till Mc Donald Falkenberg och som sista anhalt Eurostop i Halmstad. På vår väg genom Danmark gjorde vi ett välkommet (Irish)kaffestopp. Vi färjade över via Gedser till Rostock och landade vi hotell Radisson Blue enligt tidtabell kl 18. Hotellet var av mycket hög klass med stora ljusa rum. Första kvällen gick vi ut på en snabbrunda på marknadsgatan Lange Strasse och Kröpeliner Strasse och några intog middag på Hopfenkelle. Efter en natts god sömn tog bussen oss till Kalles för inköp av julöl och julsnapsen. Vi var nästan ensamma i affären vid denna tidiga morgon så man slapp trängas. Utanför fanns ett stånd för wurst och gluhwein. Eftermiddagen ägnades åt marknaden plus en alternativ sådan, Alter Market. Det var många medlemmar som intog middagen på hotellet, som också hade god mat. Alla berömde förstås frukosten på morgnarna. Hemresan gick också klockrent och lugnt tidtabellsenligt.


 Jubileumsfesten den 10 oktober på Hotell Strandbaden i Falkenberg!

Så är årets begivenhet i CaPriN avklarad. Jubileumsfesten på Hotell Strandbaden blev en succe tack vare en god planering av jubileumskommitte, trevliga gäster och inte minst en proffsig personal inklusive kock på hotellet. Planeringen påbörjades för snart ett år sedan genom att styrelsen på ett möte 3 december 2013 utsåg en festkommitte bestående av Lars Axelsson (LAX), Sven-Eric Carlsson (SEC), Gert-Ove Abrahamsson (GOA) och Hans Zetterling (HZ). De två sistnämnda kan räkna sig som stiftare av föreningen och har oavbrutet varit med i styrelsen. Styrelsen bestämde även att festen skulle gå av stapeln den 10 oktober 2014 på Hotell Strandbaden i Falkenberg.På kommittes första möte 9/1 drogs riktlinjerna upp. Det bestämdes att vi, förutom festen, skulle ta fram en jubileumsskrift till främst våra medlemmar och berätta lite om föreningens historia i ord och bild. Dessutom tog vi fram en budget som uppgick till 75 000:- inklusive tryckkostnader.

Därefter vidtog arbetet med att skriva de olika avdelningarna, ta fram foton, och parallellt samla in pengar till de olika aktiviteterna, vilket vi lyckades med över förväntan. Samtliga medlemmar uppmanades att fundera ut minnesvärda händelser.Under våren hade kommitten ett stort antal möten och den 9 juli träffades vi en mycket varm sommardag i Horred och kuverterade skriften, som blivit klar i slutet av juni. Bara portot gick på ca 8 000:- pga att vi utökat sidantalet till 20 sidor. Under våren träffades vi tidigt på Hotell Strandbaden och bokade middag för preliminärt 100 gäster, meny, övriga praktiska detaljer samt priset för det hela. Malin Bergquist var mycket tillmötesgående och ordnade i princip allt vad vi önskade. På menyn föreslog vi nämligen som förrätt caprinost. När föreningen döptes visste ingen vad CaPriN betydde men under årens gång har vi lärt oss att det är en speciell sorts getost, som beställdes från Skärvångens gårdsmejeri i Jämtland. Osten serverades som en caprinostsallad och var mycket delikat. Kommitte bokade tidigt underhållning av Ben Olander under temat "När Sveriges öde hängde på en värjspets." Samtidig bokades två bussar in, en med avgång Laholm och en från Kungsbacka.

Så var det då dags. Kommitten var på plats två timmar innan gästerna skulle anlända. Det återstod fortfarande några saker att göra. Vi skulle bl.a. duka upp alla lotterivinster på ett bord och sätta upp vår flagga i matsalen, ställa ut roll-ups och marschaller i form av ett blått band utanför entren. Vi fick även lov att hissa vår flagga i en av hotellets vid stora entren. Så, klockan 17:45 rullade den första bussen in från södra Halland och strax därefter den andra från norr. Det blev snabbt mysigt trångt i hotellfoajen där det bjöds på porlande vitt vin och två lag gick runt och sålde lotter från två ringar. 600 lotter à 20:- såldes snabbt slut eftersom prisbordet innehöll skänkta varor och presentkort till ett värde av mellan 25 000 och 30 000 kronor.

Bland gästerna kan nämnas PCF ordföranden Alf Carlsson med fru Janet, ProLiv Västs ordförande Christer Pettersson med Rose-Mari, Hallands bröstcancerförening, BCF Johannas ordförande Dagmar Busch, Yvonne Emanuelsson Region Halland, kontaktsköterskorna Margareta Ivarsson från Varbergs Sjukhus och Charlotte Tejler Falkenbergs Sjukhus.Klockan 18:45 gick samtliga till bords och förrättsvinet, Badet Clement Cuvee Prestige blanc serverades till caprinostsalladen. CaPriNs vice ordförande Rolf Johansson skålade och hälsade alla välkomna.Som varmrätt åts en serranolindad kycklingfile med provencalska grönsaker och mandelpotatis med vinet Badet Clement Cuvee Prestige rouge. Ordföranden Lars Axelsson höll ett tal i vilket han tryckte på "tidig upptäckt" som är en mycket viktig faktor för att kunna ge en botande behandling åt de som drabbas, särskilt de yngre männen.Som efterrätt Kaffe & hembakade kakor och under denna tackade Alf Carlsson för maten och höll ett gripande tal.CaPriN uppvaktades med blommor och presenter; blommor från PCF, blommor och en glasskål från Orrefors från BRF Johanna och blommor och ett antal trevliga böcker från Region Halland. Bland böckerna kan nämnas och rekommenderas Henning Mankells senaste bok "Kvicksand" där han beskriver sin cancerresa.

Efter uppträdandet av Ben Olander under temat "När Sveriges öde hängde på en värjspets"vidtog lottdragningen, som tog sin lilla tid eftersom vi hade 30 stycken vinnare till de två lotterierna. Vinnarna fick komma fram till vinstbordet och själva välja sina vinsterSå mycket mer hanns inte med under denna fantastiska kväll och enligt klockan var det dags att ta farväl av varandra och äntra sin buss hem.Hela styrelsen vill härmed också rikta ett stort tack till alla som bidragit /sponsrat både Jubileumsskriften och lotterivinsterna. Vi riktar även ett mycket stort tack till Hotell Strandbaden för att festen blev mycket lyckad.


 
Herrarna som var med och startade CaPriN 2004. Från Vänster Hans Zetterling Gert-Owe Abrahamsson Sten-Olof Nilvall

                                             


Fars Dag på Gekås den 9 nov!           


Kultur Dag o Natt den 25 okt!

Kultur Dag o Natt den 25 okt


       


Föreläsning den 23 okt.
Den 23 oktober 2014 talade professor Jan-Erik Damber Varberg, i Folkets Hus. Jan-Erik Damber är verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och talade om de nya "Nationella riktlinjerna för prostatacancervården i Sverige". Jan-Erik har själv varit med att ta fram dem.

Ca 60 personer besökte föreläsningen och många relevanta frågor ställdes av auditoriet. Föreningen värvade flera nya medlemmar under kvällen.           


Samtalsgruppen i Anderstorp den 1 okt !

Mötet besöktes av 20 PCF medlemmar exkl. Owe Lindh ordf. o Bengt Ekvall sekr. i från Pro Liv Jönköping. Deltagarna fick var och en redogjöra för sin sjukdom. Inläggen föranledde en del frågor och kommentarer. Lindh o Ekvall informerade därefter om nyheter ifrån PCF och föreningen. Bland annat skall nya strålkanoner installeras på Ryhov under nästa år. Magnus Heige inf. om att det blir ett Affärsrace på motorbanan i Anderstorp den 27-28 maj 2015. PCF är välkomna att komma med och sprida information om PCF och prostatacancer.Medlemsmöte den 25 sept på Folkets Hus i Varberg!

Prostatacancerföreningen i Halland, CaPriN, hade medlemsmöte den 25/9 i Varbergs Folkets Hus. Ett 30-tal medlemmar,och personer som de bjudit med, hade hörsammat inbjudan. Mötet började med att de från styrelsen som var på plats presenterade sig och sedan fick medlemmarna en liten genomgång vad föreningen har på agendan under hösten samt varför föreningen finns till.

Efter detta tog urologerna från Hallands Sjukhus i Varberg och Halmstad Mikael Wulker-Sylme och Niclas Johansson över taktpinnen. De var speciellt inbjudna för att berätta om vad som händer inom urologin i Halland i nutid och deras syn på framtiden. Det finns ju en oro bland våra medlemmar hur urologin ska bedrivas inom Region Halland i framtiden. De besvarade frågor från våra medlemmar på ett lugnt och sakligt sätt med en förhoppning att det som görs nu i Halland ska bli till det bättre för patienterna i Halland. Förhoppningsvis kan vi även få till ett liknande möte i Halmstad under november då det mest var medlemmar från de norra delarna av Halland på detta mötet. .


 

På bilden ses från vänster: Rolf Johansson,CaPriN, Mikael Wulker-Sylme, Margareta Ivarsson, Kontaktsjuksköterska på urologen Varbergs sjukhus samt Niclas Johansson.

       


CaPriN på GeKås i Ullared den 20 sept!

Vi fick möjligheten att informera och sälja nålar på Gekås de 20 sept. Vi var uppdelade i 2 grupper ett förmiddags och ett eftermiddagslag. Intresset från kunderna var mycket stort och vi slog ett nytt rekord när det gäller försäljning av PIN:s (378 st och 46 st reflexer) Med tanke på det mycket intensiva flödet av kundvagnar ("fullständigt sanslöst") både ut och in så måste vi konstatera att det var en mycket lyckad dag. Vi vill samtidig framföra ett stort tack till ledningen på Gekås för att vi fick möjlighet att sälja PIN:s vid utgången.


           


CaPriN återigen på Halmstadtravet 8 sept!

CaPriN återigen på Halmstadtravet 8 sept Den 8 september fick vi för fjärde året i rad chansen att profilera oss på Halmstadtravet. Våra medlemmar hade fritt inträde och dessutom ställde Halmstadtravet upp med ett tält åt oss, som vi kunde utgå från när vi gick ut bland besökarna på travbanan med vår information om vår förening och vår sjukdom. CaPriN hade en egen sida i travprogrammet. Lopp 2 under travkvällen var "vårat" lopp, Blå loppet. Entreintäkterna på 2500 kronor gick oavkortat till CaPriN. Det blev en lyckad kväll.Västkustloppet 2014!

Västkustloppet 11 - 13 juli i Falkenberg: Här kommer några bilder från vår fina helg i Falkenberg (söndagen undantagen med sitt ösregn...) Jag tror att vi slagit ett rekord i "insamlade medel" vid ett evenemang, genom främst försäljning av PINs men även Paraplyer och inte minst gåvor, från en överlag till vår verksamhet, positiv publik.


     Slottsresa 23 maj 2014!

Den 23 maj genomfördes en medlemsresa till skåneslotten Wanås och Bäckaskog. Vi startade i Varberg via Falkenberg och Halmstad till morgonfika i Markaryd. Vidare till Wanås Slott där vi fick en mycket intressant guidning av konstverken i den vackra parken. Färden fortsatte till Bäckaskogs Slott där en god lunch stod framdukad. Efter kaffet fick vi en uppskattad guidning genom slottet både ute och inne. Vi fortsatte till Hillesgården vid Klippan med bl.a. en vacker parkanläggning och en intressant utställning om Eva Rydbergs framträdande. Efter en god kvällsfika gick hemfärden åter till Halland.


                             Föreläsning i Halmstad 8 maj 2014!

CaPriN, Prostatacancerföreningen i Halland, har haft en föreläsning i Esaias Thorensalen på Halmstads Teater den 8 maj, med ett ett c:a 45 tal åhörare. Föreläsare var Onkolog Rene Blom från SUS lund, Charlotte Wikström Läkemedelsföretaget Janssen, samt Patologchef för Hallands Sjukhus Tomas Seidal. L. Wiksröm inledde med att beskriva hur Janssen kan stödja och hjälpa patienten med dels information på nätet, och hon berättade även om de nya medicinerna som de har. R. Blom talade under rubriken " från Screening till Zytiga" och gav även svar på många av frågorna från mötesdeltagarna. Tomas Seidal hade rubricerat sitt anförande "Patologens roll vid Prostatacancer" och det var nog flera av mötesdeltagarena som var omedvetna om den viktiga roll som patologen spelar, för behandling av vår Prostatacancer, och andra tumörsjukdomar, och besvarade dessutom många av åhörarnas frågor i detta område.


               Möte 15 i samtalsgruppen i Anderstorp 2014!

Vi var ett 20-tal män som möttes. Jag hälsade spec.välkommen till tre, som var med för första gången samt avgående ordf. i ProLiv J-ing Lars-Erik Grahn och Owe Lindh nytillträdd ordf.

Vi började med att var och en berättade om sin sjukdomsbild, vald behandling samt dagsläget. Berättelserna föranledde en hel del diskussioner, som fortsatte under kaffet som Hartmann Scandicare, Anderstorp bjöd på.

Lars-Erik Grahn informerade därefter om de förändringar som är på gång inom Jönköpings landsting när det gäller oss prostatapatienter. Enligt Lars-Erik ligger vi mycket bra till.

Gunilla Hasselgrens negativa synpunkt på tidigt PSA prov i TV1 programmet "Fråga doktorn" diskuterades. Detta är till nackdel för PCF och patientföreningarna som uppmanar män att gå och kolla sitt PSA värde.

Jag informerade avslutningsvis om årets STCC tävlingar. PCF och dess patientföreningar är välkomna till de olika motorbanorna, exkl. Göteborg där utrymmet är begränsat och City Arena som arrangör kräver 250 kr / kv.m.
Föreläsning i Varbergs 2 april 2014

Föreningen anordnade en föreläsning i Varbergs Folkets Hus som var öppen för föreningens medlemmar och allmänheten. Innan föreläsningen presenterade Rolf Johansson, vice ordförande i CaPriN, övriga från styrelsen som fanns på plats samt lite av vad som händer i föreningen inför det 50-talet övriga deltagare som infunnit sig för kvällen.

Föreläsare för kvällen var Gunnar Steineck , Professor i klinisk cancerepidemiologi verksam i Sahlgrenska Akademin och Karolinska Institutet samt även i RCC Väst. Temat var "Rätten till vård mot biverkningar - Vårdens ansvar för läckage och nedsatt sexuell förmåga". Han förklarade ganska tidigt att strålning var hans gebit. Det var en rätt så lättsam föreläsning under drygt 1 timmes tid om ett för medlemmar och övriga tungt ämne. Under professor Steinecks föreläsning inbjöd han hela tiden till frågor och resonemang kring ämnet. Det var ett fåtal bilder och en del relativt nytt och tidigare outgivet material som presenterades i ämnet. Som utdrag kan nämnas att oberoende av val av behandlingsmetod beror framgången till stor del på erfarenheten hos kirurgen respektive strålbehandlaren. Han såg även centralisering av behandlingcentra som av godo.

RCC tyckte han var rätta vägen att gå men tyckte att det var stor avsaknad av rehabiliteringscentra i Sverige om man jämför med t.ex. Tyskland. Han avslutade med att ge sin syn på vägen framåt och detta var först och främst 3 saker: Aktiva patientf öreningar, Forskning samt ett samarbete mellan dessa. Föreläsningen avslutades med kaffe och mingel.


                         
Snackis Cafe i Halmstad den 6 mars 2014

Vi i CaPriN anordnade på försök en medlemsträff, där män kunde umgås under enkla förhållanden och bl.a prata om våra prostataproblem samt utbyta erfarenheter med varandra. Vi skickade ut en inbjudan till våra medlemmar i Halmstad, Laholm och Hylte. Kallelsen gick ut till 69 medlemmar varav 16 ammade kallelsen. Med på träffen var även två damer som är anhörigmedlemmar Vi träffades på Cafe Strandgatan 20 torsdagen den 6 mars kl 15.00.

Närvarande vi detta första möte var vår ordförande Lars Axelsson, vice ordförande Gert-Ove Abrahamsson, sekreterare Hans Zetterling samt undertecknad. Lars och Gert-Ove informerade om vad vi arbetar med i patientföreningen och att vi även i år skall fira vårt 10 års jubileum.. Sedan tog Hans rollen som moderator där vi kunde prata om hur vi har det samt utbyta erfarenheter om vår sjukdom. Det var många frågor och erfarenhets utbyten, och samtliga ville att vi skulle arbeta vidare med ytterligare träffar. Vi ställde frågan om några hade synpunkter på att kvinnliga anhöriga medlemmar var närvarande. Det var ingen som hade något emot detta.

Man ville också ha "Snackis Cafe" en gång i kvartalet. Ambitionen är att vi också i Varberg skall kunna starta upp något liknande.


 
Årsmöte 18 mars 2014               
Seniormässa i Varberg den 6/2 2014

Några bilder från träffen i februari!


             
Informationskväll den 13 november 2013 i Halmstad

CaPriN har haft en informationskväll den 13 november på Cafe Strandgatan 20. Professor Jan-Erik Damber från specialistmottagningen i urulogi på Sahlgrenska universitetssjukhuset talade om "Reviderade och nya riktlinjer för behandling av Prostatcancer". Det blev en välbesökt kväll med bl.a. musik av Nissan Jazzband.


               
Äppelmarknaden i Kivik

Lördagen den 28 september, gick höstresan med CaPriN till Kivik, för att beskåda den stora äppeltavlan med till hörande marknad. Resan gick med buss genom Halland, via Varberg, Falkenberg, Halmstad och Mellbystrand, med totalt strax över 40 glada resenärer. Fikastopp för förmiddagskaffe gjordes på Erikslund utanför Ängelholm.

Väl framme i Kiviks hamn såg vi ganska snart den stora övertäckta äppeltavlan, bestående av c:a 35.000 äpplen uppsatta på 70.000 spikar, vilken avtäckes en stund senare, och en mycket fin bild av Adam & Ewa i paradiset, framträdde. Tavlan som för övrigt hade premiär 1988, och är således en tradition sedan många år, hade i år utförts av konstnären Emma Karp Lundström.

Efter marknadsbesöket med diverse inköp av allahanda ting (kanske mest äpplen) började vi återresan och en sen, men mycket god lunch, intogs på Brösarps Backakrog, efter en kort resväg. (Alla dessa marknadsbesökare som sannolikt uppgick till 10-12.000 kan ju inte serveras lunch vid tolvtiden, och självklart inte i Kivik, då allt givetvis är fullbokat. )

Under en del av resten av resan mot södra Halland, hade vår eminente kassör, även fixat en liten lekfull frågetävling, om att få fram huvudstäder, vilka beskrivits på ett klurigt sätt, med resultat att alla resenärerna fick en bra social kontakt, och flera resenärer betonade vikten av att under otvungna former som en t.ex. en resa, prata med andra drabbade, och deras anhöriga.

Jodå det fanns de som hade alla rätt. Stort tack till vår kassör och Brunossons Bussbolag, som fixat denna resa på ett så bra sätt.

Resenär och rapportör
Gert-Ove(GOA)Abrahamsson


                         
Samtalsgruppens möte den 1/10

Hej Alla!
Vi har nu haft vårt 14:e möte. Vi var 20 män som träffades. Tre var med för första gången. En av dess var sekr. i ProLiv Jönköping, Bengt Ekvall. Lars-Erik Grahn ordf. i Jönköping fick lämna återbud p g av sjukdom.

Vi började med att var och en redogjorde för sina problem, vald behandling och dagsläget. Det är många olika sjukdomsöden som vi får taga del av, såväl positiva som negativa. Vi fortsatte efter fika med att jag framförde en hälsning från Lars-Erik Grahn med inbjudan till ett möte i Värnamo den 12/11 med föredrag av David Robinson, urolog och forskare. Bengt Ekvall informade om nyheter från PCF och ProLiv Jönköping. Han berättade att det blir träffar i Jönköping den 17/10 resp. Eksjö 30/10. Jag informerade lite om de avslutade motortävlingarna i STCC. Patientföreningarna har varit med och informerat om prostatacancer på 6 av de 8 banorna.

Ett flertal av de närvarande framförde ett stort tack för att de får möjlighet att mötas i dessa träffar. Det är skönt att få diskutera sina problem med andra drabbad och även ibland kunna få svar på frågor man funderat över.

Många hälsningar
Magnus

CaPriN återigen på Halmstadtravet 9 sept

Den 9 september fick vi för tredje året i rad chansen att profilera oss på Halmstadtravet. Våra medlemmar hade fritt inträde och dessutom ställde Halmstadtravet upp med ett tält åt oss, som vi kunde utgå från när vi gick ut bland besökarna på travbanan med vår information om vår förening och vår sjukdom.

CaPriN hade en egen sida i travprogrammet. Lopp 2 under travkvällen var "vårat" lopp, Blå loppet. Entreintäkterna på nära 3 000 kronor gick oavkortat till CaPriN. Det blev en lyckad kväll även om regnet drog in under kvällen.


   

               
Västkustloppet 11 -13 juli 2013.                       
Föreläsning med Kerstin Åslund 25 april-13.
               
Årsmöte 21 mars.     
Seminarium med Kicki Klaeson mars-13.
           Resa till Hamburgsund 28 maj-13.                                                           

Seniormässan i Varberg den 7 februari 2013.

CaPriN deltog som vanligt med en egen monter på Seniormässan i Varberg. Vi ser detta som ett väldigt bra arrangemang, där vi kan nå vår "målgrupp", eftersom mässan i första hand riktar sig till personer som är 55+.

Vi hade fått hyra en lite mindre monter i år mot tidigare år men det fungerade ändå bra tack vare att vi i styrelsen och ett par andra medlemmar såg till att söka upp de besökare som gick förbi.

Anders Ekborg var det musikaliska dragplåstret på årets mässa och han hade två bejublade framträdanden. För 50 kronor i inträde på mässan får man ju säga att det är en helt OK artist. Vi bjöd våra medlemmar på inträdet som vanligt.

Det pekar mot att vi sålde någonstans mellan 100 och 130 Blå Bandet-nålar! Alla som köpte en nål fick även snurra på vårt "chokladhjul" med CaPriN-prylar och godis. Vi fick även nya medlemmar till föreningen och det är ju en av anledningarna till att vi är med i sådana här sammanhang. Jag vill passa på att tacka de som skötte vår monter och hoppas att våra medlemmar uppskattade det fria inträdet.
                       

Kultur Dag&Natt i Varberg lördagen 27/10 2012.

Föreningen deltog för tredje året vid Kultur Dag&Natt i Varberg lördagen 27/10 med vårt tält för att informera om vad vi håller på med. Detta år var huvudarenan det nya biblioteket Komedianten och Kungsgatan/Engelbrektsgatan var avstängda för att kunna utnyttjas vid evenemanget. Vi hade fått en väldigt bra plats vid Postplanen alldeles intill och nådde därmed ut till publiken på ett bra sätt. Vår fina ljusmanifestation, bestående av 180 marschaller i Blå Bandet samt en liten miniatyr med 20st och även ett antal för att visa vägen, beundrades av ett stort antal besökare. Vårt budskap gick nog fram!! Många stannade även till och pratade, köpte nålar och snurrade på vårt hjul där det var vinst varje gång i form av isskrapor, godis, block, pennor m.m. Det mesta med Blåbandet-loggan på. Många tog även till sig av det informationsmaterial som vi passade på att dela ut. Vi jobbade med detta mellan 16.00-21.30 inklusive uppställning och nedtagning av utställningsdelarna. Ett stort tack till de delar av styrelsen som tog av sin lördagkväll till detta då det ger så mycket tillbaka från besökarna. Vi hoppas att vi kan vara med även nästa år om vi får möjligheten. För er som inte var på plats finns det litet bilder med här på vår hemsida.


                                       

Föreläsning i Varbergs Folkets Hus 17/10.

Tillsammans med Bröstcancerföreningen Johanna anordnades en föreläsning i Varbergs Folkets Hus onsdag den 17/10. Föreläsare var Kicki Klaeson, doktorand och onkologisjuksköterska, från Lidköping. Temat för föreläsningen var "Kvinnors och mäns upplevelser av sin sexualitet efter behandling av bröst-och prostatacancer". Hennes doktorsavhandling bygger på intervjuer med patienter från bägge cancerformerna. Det blev en mycket givande kväll där föreningarna profilerade sig inför ett 60-tal personer i publiken. I pausen på föreläsningen bjöds det på kaffe och lite mingel. Därefter fortsatte föreläsningen med en frågestund där åhörarna var delaktiga. Vi vill även tacka Kvantum i Varberg för marschaller till ett Rosa/Blått-band som lyste upp utanför ingången till Folkets Hus samt Hotell Gästis för att de bjöd på en övernattning till vår föreläsare. Avhandlingen går att läsa på Internet Avhandling
:


                 

PCF:s Septemberkampanj 27/9 2012.

CaPriN anordnade en uppföljning av PCF:s Septemberkampanj från Stockholm 20/9 i Halmstad 27/9. Till denna hade vi bjudit in både politiker och sjukhuspersonal. När det gällde politiker var det tunnsått men från Urologen vid Halmstad sjukhus var det välbesatt med både urologer och kontaktsjuksköterskor. Kvällen började med en visning av vissa utvalda delar från Stockholmskonferensen via filmer som ligger på YuoTube och som PCF rekommenderat oss att använda. Efter denna filmvisning på c:a 45 minuter ställde personalen från urologiavdelningen vid Halmstad sjukhus Niclas Johansson och Lennart Roxvall, båda robotkirurger, Mikael Madsen, urolog, Gunnela Byström, avdelningschef avd.10 urologiavdelningen, Charlotta Ljungberg, kontaktsjuksköterska samt Bengt Sallerfors , chef för Region Hallands Strategiska Cancerenhet, upp som panel för en debatt utifrån denna filmvisning. Som moderator för denna paneldebatt fungerade Hans Zetterling från CaPriN. Det blev en c:a 30 minuter lång debatt med frågor från den tyvärr fåtaliga publiken men vi som var där tyckte att den var intressant och än mer positivt var att "våra" urologer mer gärna återkommer till informationskvällar som vi anordnar. Kvällen avslutades med att Halmstadbandet Moonlighters spelade lite jazzinspirerad musik för oss till det avslutande kaffet.


       

Halmstadtravet 24/9 2012.

Måndag 24/9 fick vi återigen nöjet att bli inbjudna av Halmstadtravet till en V64-kväll. Liksom förra året var det väldigt givande med en bra plats direkt innanför entren där vi kunde sälja nålar och informera om vår patientförening samt det viktigaste av allt svara på frågor. Vi fick även detta år ha ett speciellt lopp. Det var lopp 2 som kallades CaPriN-loppet.
Prisutdelare till vinnande kusk och hästägare fick ordförande Rolf Johansson vara. Björn Molin blev intervjuad av sportchefen Rene Jensen om CaPriN och vad vi jobbar för. För varje hemmahäst som vann under kvällen fick vi 500 Kronor vilket inbringade 3000 kr. Ett stort tack till detta riktar vi till Halmstadtravet och Björn Molin i styrelsen som banat väg till detta.

Tyvärr har vi inga bilder från travet.


Styrelsemöte 2012.

Årsmötet har gått av stapeln i Varbergs Folkets Hus 20/3.
Till mötet hade c:a 30 medlemmar slutit upp. Vid mötet omvaldes Rolf Johansson, Varberg, som ordförande. Lars Axelsson, Halmstad, valdes in som styrelseledamot och att fungera som mötessekreterare i föreningen. Håkan Svensson, Varberg, valdes in som suppleant. I övrigt blev det inga förändringar i styrelsens sammansättning.

Årsmötet gick lugnt tillväga med bland annat årsberättelse och ekonomiredovisning. Årsberättelsen kommer att skickas ut till medlemmarna. Björn Molin såg som vanligt till att mötet flöt lätt och smidigt. Ett önskemål från mötet var att styrelsen skulle presentera sig på mötet med orttillhörighet och det ställde alla upp på.

Efter en paus med kaffe och fralla hade föreningen anlitat Peter Börjesson, känd Varbergsprofil, att berätta om Varbergs historia. Det blev ett väldigt uppskattat föredrag som handlade om Varberg som kurortsstad under 201 år. Vi fick även chansen att ställa frågor till Peter som han svarade utförligt på. En fråga kom dock upp som kanske inte blev fullständigt besvarad nämligen vilken av städerna Halmstad och Varberg som är äldst. Det lutade åt Halmstad men var inte fullständigt klart. Efter årsmötet höll nya styrelsen ett konstituerande möte.


           

På bild 1 ses från vänster mötesordförande Björn Molin, kassör Sven-Erik Carlsson och mötessekreterare Lars Axelsson. Bild 2 Peter Börjesson, till vänster, och ordförande Rolf Johansson. Bild 3 kaffepausen. Julmarknadsresa till Celle.

Helgen 25-27 november 2011 anordnade CaPriN en julmarknadsresa till tyska Celle för sina medlemmar. Resan anordnades tillsammans med bussbolaget Hyllinge Buss och startade tidigt (Varberg 04.50) på fredag morgon. Vi var 26 marknadssugna medlemmar som nappade på erbjudandet att följa med. Detta innebar att bussbolaget sålde resterande 24 platser till andra resande till Tyskland. Efter ett antal stopp i Halland och en reseledare som klev på i Malmö bar det iväg mot Celle som vi nådde vid 17-tiden på fredagen. Efter installation på hotellet kunde kvällen spenderas fritt i Celle.
>
På lördagen fanns det möjlighet(mot ett visst tillägg) att efter en tidig frukost åka med bussen till Goslar och besöka deras julmarknad. Detta följde de flesta med på och fick på detta sätt besöka ännu en fin gammal tysk stad och marknad. Kvällen i Celle förflöt sedan med julhandel och matintag på trevliga tyska krogar. Rathauskeller var ett av de ställen som besöktes av våra medlemmar. Efter frukost på söndag morgon var det dags att sitta upp i bussen för resan hemåt. Den resan skulle visa sig bli av det lite mer besvärligare slaget då stormen Dagmar behagade infinna sig från väster. Efter ett besök på ett par timmar i Lübeck på deras julmarknad, dit för övrigt resan gick 2010, stannade vi till för en sen lunch på landet mellan Lübeck och Puttgarden.
Då började mobiltelefonerna gå varma från släkt och bekanta i Sverige som var oroliga för vår resa över till Danmark och Sverige. Med all rätt. Reseledaren skyndade på oss efter lunchen då färjan mellan Rostock-Gedser hade ställts in vilket innebar att alla resenärer som skulle med den skulle försöka komma med färjorna mellan Puttgarden-Rödby som fortfarande gick. Vi kom med tack vare en rutinerad reseledare men det var en väldigt gungig överfart. Öresundsbron var avstängd så vår chans låg i att komma med Helsingör-Helsingborg. Även här visade det sig att rutinen hos resebolaget spelade oss i händerna och vi fick en fil som tog oss förbi ett stort antal bussar. Efter en besvärlig resa på E6 uppåt så nådde de sista passagerarna Varberg vid ettiden på natten endast ett par timmar försenade. Det kunde ha varit betydligt värre. Ett extra stort tack till Gert-Ove Abrahamsson och Sven-Eric Carlsson som höll i trådarna från styrelsens sida så att vi kom iväg på denna resa. Det är inte varje gång det finns möjlighet att besöka 3 olika tyska julmarknader på samma resa. Snacka om att gå all-in!!!

Vid pennan Rolf Johansson
Bilder från medlemsresan 24 maj 2011.

Gårdarna runt sjön

Start med kaffe och fralla på Timmele Gästgiveri.
Avslutning nere vid Åsundens strand i ett regnigt Ulricehamn.
Däremellan besökte vi Källebacka där Lena och Sven-Inge Hansson berättade och visade oss runt, samt Attorp, där
de många sittplatserna på utedassetväckte viss munterhet.
Lunchen intogs på Hofsnäs.Och så imponerades vi givetvis
av bland annat festsalen i Torpa Stenhus.Publicerat 2011-06-05
Bilder från föreläsningen i Kungsbacka 10 november 2010
Bilder från ett framgångsrikt samarbete
med Bröstcancerföreningen Johanna.
>
>

>
Bilder från informationsmötet 5 maj 2011.

Ordförande Rolf Johansson
Efter att ordföranden hälsat alla välkomna och presenterat föreningen och berättat om kommande aktiviteter föreläste urologen och styrelseledamoten i Prostatacancerförbundet, Kerstin Åslund, om prostatacancer med tonvikt på de fall då cancern inte svarar på antihormonell behandling - "När prostatacancern blir tuff".
Ett sextiotal åhörare fick under ett par timmar ta del av saklig information och det gavs även tillfälle till frågor.
I pausen bjöds på kaffe och muffins.
Bilder från Varbergs Teater 24 februari där professor Anders Widmarkt, Norrlands Universitetssjukhus
föreläste om nya metoder för behandling av prostatacancer för en stor och uppskattande publik.

Årsmötet 2011


ägde rum den 22 mars i Falkenberg. De medlemmar som infunnit sig, 21 stycken, bjöds på kaffe och kanelbulle samt uppskattad underhållning av Olle Nordahl.
Hans anekdoter och limerickar åstadkom många glada och säkert hälsobefrämjande skratt. Ett stort tack till Olle som generöst avstod från ersättning!
Föreläsaren avtackades med ett par böcker med halländsk anknytning.
CaPriN medverkade på seniormässan i Varberg 27 januari
En mycket lyckad dag med bl a ca 120 sålda nålar
Bilder från Kulturnatten i Varberg 30 oktober 2010 Bilder från föreläsningen i Kungsbacka 10 november 2010
Manifestation för bröstcancer och prostatacancer 7 oktober 2010 Föreläsning i Varberg 22 september 2010
Bussresa till Österlen 28 maj 2010 Årsmötet 23 mars 2010.
Föreläsning av doktor Michael Wirén.
Dr Patrik Andius och medarbetare informerade vid höstens föreläsning i Varberg 24 november 2009. Prostatacancerdagen 15 september 2009. Manifestation och föreläsning i Halmstad.
CaPriN fanns med vid en mässa i Anderstorp 14-15 maj 2009 och träffade bl a Göran Hägglund. Vid CaPriNs höstseminarium i Halmstad 2008 föreläste docent Lars Grenabo.
7 oktober 2008 i Folkets Hus, Varberg. Docent Ola Bratt talade om robotkirurgi vid radikal prostatektomi. CaPriN anordnade en manifestation i Halmstad med anledning av prostatacancerdagen 15 september 2008.
CaPriN fanns på plats vid STCC-tävlingarna i Falkenberg 11-13 juli 2008. Föreningen var representerad vid motortävlingarna i Anderstorp juni 2008.
CaPriN besökte Danmark i maj 2008. Vid ett välbesökt informationsmöte i Varberg 7 november 2007 var Ralph Peeker, docent/överläkare i urologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläsare.