Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss LänkarPå CaPriNs blogg finns plats för lite mer personligt tyckande och tänkande och möjlighet för alla läsare att kommentera. Man kan vara anonym, om man vill det.
Prostatacancerförbundet arbetar på riksnivå för att driva alla frågor av vikt för de män som fått diagnosen prostatacancer. Förbundet har för närvarande drygt tjugotalet medlemsföreningar, patientföreningar som arbetar på lokal nivå.
Lars Göran Pärletun drabbades av prostatacancer år 2000. Lars Görans erfarenheter och upplevelser av sjukdomen finns beskrivna i boken Ditt PSA är för högt mitt möte med prostatacancer. Hans välgjorda hemsida innehåller både basal information, aktuella nyhetsnotiser och länkar till stödföreningar och faktasidor.
Lydiagården erbjuder rehabilitering för dig som har eller har haft prostatacancer.
Lydiagården tilldelades Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse 2009 för "sitt unika rehabiliteringsprogram för prostatacancerpatienter."
Läs mer på deras egen hemsida www.lydiagarden.se eller ring 0413-69250
Inkontinenshjälpmedel
Sexhjälpmedel
Hjälpmedel kan man i vissa fall få kostnadsfritt via Hjälpmedelscentralen i Halland. Behov av sådana kan ju uppkomma både på grund av sjukdom och på grund av biverkningar av behandlingen. I Varberg finns en urokonsulent (Annie Johansson). För mer information klicka på länkarna.
Tack vare tusentals givare är Cancerfonden en ledande forskningsfinansiär som delar ut cirka 350 miljoner kronor årligen till cancerforskningen i Sverige. På hemsidan finns information om olika cancerformer, bl a prostatacancer.

Länk till Regionalt cancercentrum Väst
För människors behov. Den goda cancervården: genom människors samlade kompetens, med gemensamma resurser.

Länk till Regionalt cancercentrum Syd
RCC Syd satsar på utvecklingsprogam för patientprocesser.

Länk till urologmotagningen i Halmstad
Urologkliniken i Halmstad bildades 2003 när urologin skildes från kirurgkliniken på Länssjukhuset.

Länk till kirurgmottagningen i Varberg
Vid sjukhuset i Varberg ingår urologin i kirurgklinikens verksamhet.
"För dig som har prostatacancer och dina närstående"
Helsingborgs lasarett har en samling länkar och lästips.
Sjukvårdsrådgivningen (f d Infomedica) har vederhäftig information.
Stig Dahlgren drabbades av cancer (i halsen) 1994. Han vann kampen mot cancern, och fick samtidigt insikter som han ville dela med sig av till andra människor. Stig började själv leda grupper där cancerpatienter får hjälp med psykologisk bearbetning av sina upplevelser. Verksamheten bedrivs på Brännö i Göteborgs skärgård.