CaPriN

Prostatacancerföreningen i Halland.

Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


Föreläsning i Varberg 22 september 2010

Den 22 september anordnade CaPriN en föreläsning i Varbergs Folkets hus. Mötet lockade runt 60 personer att komma och lyssna samt att ställa frågor. Det första föredraget hölls av doktor Michael Wirén från Halmstad, vilken för övrigt höll ett liknande föredrag vid vårt årsmöte i Halmstad, med överskriften "Cancer- Var kommer den ifrån? Och var tar den vägen?". Denna del var inte direkt riktad till prostatacancer utan handlade mer om cancer i allmänhet.
Doktor Wirén trollband publiken i 50 minuter samt lockade även fram ett och annat skratt via sitt sätt att ganska lättsamt berätta om olika cancerformer och hur man kan behandla olika cancerformer. Det gavs även möjlighet att ställa frågor.

Text Rolf foto Sven-Eric

Efter denna del var det dags för kaffe med kaka och ett gyllene tillfälle att prata med våra kontaktsköterskor från Varberg, Margareta Ivarsson, och Falkenberg, Charlotte Tejler. Det är alltid uppskattat med denna möjlighet och vi är tacksamma att de kan medverka vid våra föreläsningar.
Efter kaffet tog urologen Christer Edlund från Kungsbacka, som utför operationer med robotassistans i Varberg, över föreställningen med föredraget "Botande behandling vid prostatacancer. Varför robotkirurgi?". Även detta föredrag var mycket upplysande om utvecklingen inom robotkirurgi samt varför man ska operera vissa personer och avvakta med vissa. Läkarens bedömning och svårigheter vid prostataoperationer diskuterades samt ett par filmsekvenser som visade hur en robotassisterad prostataoperation går till även hur man tränar operatörer inför operationer. Han visade även hur utbredningen av robotar i USA, Europa och Sverige har ökat på 2000-talet. Även under och efter detta föredrag inbjöds alla till att ställa frågor.