CaPriN

Prostatacancerföreningen i Halland.

Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


Ĺrsmötet 2010

Till CaPriNs årsmöte den 23 mars infann sig ett trettiotal gamla och några nya medlemmar. Till ny ordförande valdes Rolf Johansson, Varberg. Hans Zetterling redogjorde för föreningens verksamhet under det gångna året och föreningens goda ekonomi redovisades av kassören, Sven-Eric Carlsson. Årsmötet leddes med humor och elegans av Björn Molin.
En av föreningens stöttepelare och en verklig eldsjäl, Magnus Heige, avböjde omval till styrelsen, och erhöll ett särskilt varmt tack för sina storartade insatser.

Till den efterföljande föreläsningen infann sig ytterligare ett tiotal åhörare, som fick lyssna på ett intresseväckande kåseri av dr Michael Wirén, om cancer ur ett kirurgiskt perspektiv. På ett fängslande sätt belyste dr Wirén många olika aspekter på cancer, alltifrån tumörbiologi till svåra existentiella frågor - betydelsen av skador på cellens DNA, olika sätt för cancern att sprida sig, olika vägar att bekämpa cancercellerna, det ibland svåra valet mellan att behandla - på bekostnad av livskvalitet, och att inte behandla - till priset av förlorad överlevnadstid.
Efteråt hade åhörarna även möjlighet att ställa frågor.
Sammanfattningsvis var stämningen på mötet mycket varm och kamratlig och ingav gott hopp om fortsatt positiv utveckling för CaPriN.

Text Bernt