CaPriN

Prostatacancerföreningen i Halland.

Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


CaPriNs seminarium i Halmstad den 18 november 2008
Docent Lars Grenabo, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättade om urologins utveckling under de senaste trettio åren och exemplifierade med behandlingen av njursten som gått från öppen kirurgi (ett stort snitt nära nog tvärs över halva kroppen) via endoskopisk kirurgi (titthålsoperationer) till dagens vanliga icke invasiva stötvågsbehandling (man gör då inte någon öppning alls i kroppen). Han berättade också att njursten är en vanlig åkomma som drabbar ungeför var tionde man någon gång under livet, kvinnor hälften så ofta. Som förebyggande behandling rekommenderades att man ska undvika att låta urinen bli för koncentrerad, alltså inte dricka för lite. Docent Grenabo berättade också om sitt specialområde, behandling av urinrörsförträngning, och illustrerade detta med en del ganska förbluffande operationsbilder. Vidare berördes de numera ganska goda möjligheterna att behandla erektil dysfunktion, det som lite förenklat brukar kallas potensproblem. Efter den uppskattade och mycket trevligt framförda föreläsningen avslöjade docent Grenabo att han och några kollegor kommer att starta en privat mottagning för öppenvårdsurologi i Halmstad, en glad nyhet för många patienter.
Efter att kaffe serverats redovisade kvällens sponsor Orion Pharma resultatet av en patientenkät. Av resultatet framgick bl a att ca 50 % av tillfrågade prostatacancerpatienter ansåg att de haft möjlighet att aktivt medverka i valet av behandling, och ungefär hälften så många tyckte att de fått tillräcklig information om effekter och bieffekter av den planerade behandlingen.
Text Bernt Kjell
Bilden nedanför: En del av CaPriNs styrelse.