CaPriN

Prostatacancerföreningen i Halland.

Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


CaPriN anordnade en manifestation den 15 september 2008

September månad klassificeras internationellt som prostatacancermånaden och den 15 september är utsedd till prostatacancerdagen. Under september anordnas därför en rad aktiviteter för att öka medvetenheten om denna cancersjukdom, som drabbar nästan 10000 svenska män varje år. (Sverige hör till de länder som har den största förekomsten av prostatacancer i världen.) För att uppmärksamma detta anordnade patientföreningen CaPriN en manifestation i Picassoparken i Halmstad. På kvällen tändes 250 blå marschaller utlagda i form av det välkända Blå Bandet till åminnelse av de ca 2500 män som avlider årligen i Sverige p g a prostatacancer. Vi delade också ut informationsfoldrar och sålde Blå Bandet-märken.
Våra sponsorer var AJ-produkter, Tage & Söner, EAB, Ljus & Dekor.
CaPriN hade också engagerat den välljudande ungdomskören Nova Cantica, som gjorde ett uppskattat framträdande i Immanuelskyrkan på andra sidan gatan. Efter framträdandet hade publiken (tyvärr inte så mångtalig som man kunnat önska) möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag till CaPriNs verksamhet, en möjlighet som utnyttjades mycket generöst - inte mindre än 1370 kronor insamlades på detta sätt. Stort tack till alla som på olika sätt ställde upp!
Text Bernt Kjell