CaPriN

Prostatacancerföreningen i Halland.

Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


Informationsmöte i Varberg 7 november 2007 med Ralph Peeker, överläkare & docent på Urologen vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
På det välbesökta mötet med c:a 80-90 deltagare fanns inte en enda ledig stol.
Lars Lundgren öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till Varberg, varefter han lämnade över ordet till Ralph Peeker, som, visade det sig, tidigare tjänstgjort vid sjukhuset i Varberg.
Efter föreläsningen berättade jag att vi efter en frågestund hade nålar och nytryckta kalendrar till salu samt att vi bjöd på kaffet efteråt, varvid det även gavs möjlighet till att prata med oss i CaPriN, för den som så ville. Ralph lånade en kalender från mig och vände på den, och gav den tillbaka till mig, och då kunde jag konstatera att han och hans hustru fanns avbildade på baksidan, och således var delaktiga i vår kampanj. Jag fick även nöjet att tacka Ralf och överräcka en mycket fin bukett, vilken Lars införskaffat, och jag inflikade även ett tack till våra sponsorer.
Text GOA