Startsidan Om föreningen Verksamhet Styrelse Dokument Kontakta oss Länkar


Välkommen!
Detta är patientföreningen CaPriNs hemsida.
På den här sidan kommer aktiviteter som planeras den närmaste tiden och andra aktualiteter att redovisas.
Föreningen och verksamheten presenteras närmare på sidorna som man kommer till genom att klicka på rubrikerna överst på sidan!
Här är en länk med information om
Fonden mot prostatacancer


Aktuellt!

Välkommen till CaPriNs arkivsida.
Vi har flyttat till en ny plats där allt nytt material kommer hamna, dock vill vi inte stänga ner denna sida då mycket material
och många goda minnen skulle gå förlorade.

Vår nya sida hittar ni här
www.prostatacancerforbundet.se/caprin
Arkiv!

Nu har bilderna från Jubileumsfesten samlats i en PDF, se den här:Publicerat 2015-03-17
CaPriN 10 år!

CaPriN firar i år 10 års jubileum, vilket vi beslutat att fira på allehanda sätt. Till jubileet har vi tagit fram en jubileumsskrift. Skriften innehåller en expose över vad som hänt under dessa tio år.
Ladda ner hela skrivelsen i PDF format genom att klicka på "Jubileumsskriften" till höger
Publicerat 2014-07-12

Ärade sponsorer!
Föreningen tackar alla bidragsgivare, som gjort det möjligt att ta fram jubileumsskriften.   

Ett stort tack riktas till alla er som bidragit till de fina lotterivinster vi delade ut under jubileet!


 


Publicerat 2014-11-27
CaPriNs Jubileumskommitte 2014!

Kommande aktiviteter!

Kalendern är uppdaterad, gå gärna in under Verksamhet för att se vårens program.

Missa inte senaste nyhetsbrevet från ProstataCancerFörbundet, du hittar det under Dokument!Livslustgrupper i Ljungskile!

"ATT GÅ VIDARE TILLSAMMANS"

Parkurs den 16-20 mars 2015 för dig och din partner, där en har eller har haft cancer. Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fem dygn på Ljungskile Folkhögskola där lövskogen möter havet i Bohusläns vackra skärgård. På kursen ges tillfälle att reflektera över vad ni som par har gått igenom och vad som ger er livslust och livsglädje i framtiden.

Gå vidare tillsammans
Det är naturligt att alla i familjen reagerar känslomässigt när en familjemedlem drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer. Det är inte lika naturligt att sätta ord på och prata om det som händer. Den ofattbara förändringen av livet, den tidsödande, tuffa behandlingen, den kroppsliga, själsliga läkningen, tar lång tid. Både den cancerdrabbade och den anhörige blir utsatta för stora påfrestningar. Många drabbade kan tidvis känna bristande självförtroende, vara oroliga, arga, rastlösa och kanske deprimerade. Det kan också uppstå instabilitet och isolering inom familjen. Det kan vara mycket krävande inte minst för den anhörige som oftast får mycket mindre stöd än den drabbade. Allt detta kan göra att det uppstår spänningar inom familjen.

Ni som par erbjuds i sällskap med andra par att arbeta med er själva och er relation för att bättre kunna gå vidare tillsammans. I gruppen finns det stor samlad kunskap om oro ångest men också om glädje och hur man tar sig igenom svårigheter i livet. Vi vill under de här dagarna ge dig och din partner tillfälle att stanna upp och reflektera över vad som är väsentligt för er. Vi vill också ge dig och din partner tillfälle att sätta upp gemensamma mål som leder till ökad livslust och livsglädje för er i framtiden.

"Varit på livslustkursen, tillsammans med min man som då hade avancerad cancer. Det var alltså en parkurs, unik i sitt slag i Sverige. Att tillsammans få gå på en kurs som skulle föra oss tillsammans framåt kändes fantastiskt, och det blev också fantastiskt. Teamet jobbar oerhört tajt ihop och fungerar så bra tillsammans,en trygghet slår emot en när man är där. Och här fokuserar man på det friska, på det som man ska bygga vidare på, när man vill fortsätta tillsammans i livet, med en cancerdiagnos i huvudet." Susanne Hay

Patientföreträdare RCC syd och ordförande i Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg/Landskrona

"Dagarna på parkursen kan ha varit bland de bästa i mitt liv! Helt fantastiska och kompetenta terapeuter! Den här kursen borde verkligen alla cancerdrabbade få tillgång till. Att vara i ett förhållande där den ena partnern är drabbad av cancer sliter väldigt hårt på förhållandet. Efter denna kurs blev vi som kära på nytt och fulla av inspiration och livsglädje." Mikael

Information om att söka fonder för er som inte kan betala själva, se rutan här jämte.

Anmäl dig nu på hemsida www.livslust.net

Information, Stig Dahlgren stigupp@hotmail.com mobil 070 769 57 89
Kerstin Moberg k.a.moberg@hotmail.se mobil 070 396 92 64
Publicerat 2015-01-12

Hur finansiera vistelsen

Det går att finansiera vistelsen själv men många deltagare får kursen bekostad genom fonder eller arbetsgivare. Eller en kombination av dessa.

Fonder du kan söka se nedan;

Din sjukhuskurator kan hjälpa dig med ansökningar och även tipsa om fler lokala fonder.

Det finns olika kriterier för olika fonder. Vissa är inkomstprövade, andra ger inte stöd till partnern. Du kan läsa mer på deras hemsidor eller rådfråga din kurator.

Cancerhjälpen, www.cancerhelp.se tel 08-612 42 42. Går att söka 12.000 kr

Curo Riksföreningen för Cancersjuka www.curo.nu tel 08-720 30 81. Går att söka 12.000

Cancer och Allergifonden www.cancerochalergifonden.se tel 08-34 59 90.

Medlemmar i Ung Cancer kan söka " Stipendier för rehabilitering" av ung Cancer

Stiftelsen Laryngfonden (mun och halscancer) www.laryngfonden.se tel 0923-15070

Agnes o Edvin Österbergs Fond (för bosatta i Göteborg) tel. 031-202602

Livslustfonden Cancer. www.livslustfondencancer.se

Arbetsgivaren kan stå för kostnaderna av rehabiliterings vistelsen. De har ansvar för att en rehabiliteringsplan upprättas för sina långtidssjukskrivna anställda.
Du kan söka från flera fonder för att täcka din kostnad.

Unga vuxna
Du kan bli medlem i föreningen Ung Cancer och söka "Stipendier för rehabilitering" från dem eller naturligtvis från alla fonder. www.ungcancer.se

Pargrupp
Många fonder ger inte stöd till den anhörige vid pargrupp Ni kan då söka för den cancerdrabbade 12.000 kr från fonderna ovan samt söka från arbetsgivare eller betala själv till den anhörige 6.000 kr. (kostnad per par 18.000 kr)

Information, Stig Dahlgren stigupp@hotmail.com mobil 070 769 57 89
Kerstin Moberg k.a.moberg@hotmail.se mobil 070 396 92 64


Rehabilitering


Lydiagården är igång igen!

Verksamheten fortsätter i Solklart Vård:s regi. Planen är att fortsätta där stiftelsen slutade, men också att utveckla och fördjupa konceptet.

Solklart Vård AB ägs av Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson. Solklart Vård AB har sen tidigare två dotterbolag, som bedriver vårdcentral i Örkelljunga och Bjuv. I det tredje dotterbolaget kommer Lydiagården AB att ligga. Verksamheten kommer att ha ett nära samarbete med fastighetsbolaget Cartago som köpt fastigheten.

Vi kommer att fortsätta med det vinnande konceptet som stiftelsen Lydiagården bedrivit, med cancerrehabilitering. Vi kommer att satsa mer på närstående och familjeveckor och andra patientgrupper.Vi vill också erbjuda föreläsningar och undervisning till andra vårdgivare, samt övrig konferensverksamhet.

Vi har båda ett förflutet inom cancervård och rehabilitering, då vi var med om att bygga upp denna verksamhet i Hässleholm och Kristianstad. (KVH Kvalificerad Vård i hemmet)

Verksamhetschef för cancerrehabiliteringen kommer Maud Svensson fortsätta att vara.

Välkomna

Annette Andersson, 0708-255 001
Marie-Christine Martinsson,0708-255 000

Publicerat 2013-08-20

LydiagårdenMarie-Christine Martinsson (tv) Annette Andersson (th)

Inkontinenshjälpmedel
Sexhjälpmedel
Hjälpmedel kan man i vissa fall få kostnadsfritt via Hjälpmedelscentralen i Halland. Behov av sådana kan ju uppkomma både på grund av sjukdom och på grund av biverkningar av behandlingen. I Varberg finns en urokonsulent (Annie Johansson). För mer information klicka på länkarna här till vänster eller på LÄNKSIDAN.

Publicerat 2011-04-03

På KurortsKliniken har vi har lång erfarenhet, gedigen utbildning och specialistkunskaper inom rehabilitering. Vår behandlingsform bygger på ett kognitivt förhållningssätt och de senaste forskningsrönen inom rehabilitering och stresshantering. www.kurortskliniken.se

Publicerat 2012-02-21

Vi hjälper människor på väg tillbaka till livet
Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF är en ideell organisation som bidrar med resurser till dem som drabbats av en cancersjukdom eller en trafikskada. Vi sätter individen i centrum och fokuserar på rehabilitering, rekreation, hjälpmedel m.m. som bidrar till återhämtning. Vår hjälp kommer även anhöriga till godo. Verksamheten finansieras genom gåvor och medlemsavgifter. www.ctrf.se

Publicerat 2012-02-21

Vår cancerrehabilitering bedrivs i en unik miljö på Spenshult.
Rehabiliteringsprogrammet har som målsättning att hjälpa personer med tumörsjukdomar att återfå livslust, ökad självkänsla och därigenom minska ångest och depressioner. www.spenshult.se

Publicerat 2012-02-21

Samtals/anhöriggrupper
Styrelsen för CaPrin har ambitionen att åter försöka få igång samtalsgrupper eller anhöriggrupper i Halland. Styrelsen vill igen ta reda på om det finns intresse bland våra medlemmar för sådana grupper.
Om du är intresserad av att delta i samtalsgrupp ber vi dig att höra av sig till Rolf Johansson, rolf.b.johansson@seaside.se eller Hans Zetterling, zetterling@telia.com


Det första anhörigsamtalet har genomförts i Varberg den 18 febr. Se vidare rapport under tidigare aktiviteter!

Publicerat 2015-03-18
Hur hanterar andra sin prostatacancer? Kanske några har drabbats av besvärliga biverkningar som en följd av olika behandlingar. Hur har man tacklat dessa svårigheter? Att möta andra med samma diagnos och få samtala med människor i samma situation som en själv kan många gånger stärka personen och den individuella tryggheten. En anhöriggrupp innebär att anhöriga (hustru, sambo, mm) till den drabbade mannen träffas under ledning av en erfaren person. CaPriN har tidigare försökt få igång sådana grupper, vilka i andra patientföreningar visat sig vara mycket positivt men intresset har varit svalt.

Gåvor

Mottagen gåva

CaPriN har fått Föreläsingskostnader sponsrade av läkemedelsföretaget SANOFI. CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-feb

Mottagen gåva

CaPriN har erhållit en gåva från ODD FELLOW Brödralogen Nr 17 HALLANDIA i Halmstad
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Feb

Mottagen gåva

Ordenssällskapet W6 i Halmstad
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

Eva Nilsson, Falkenberg
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

Kurt Fritz Halmstad
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

Frimurarsamhället Halmstad CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-feb

Mottagen gåva

Till Centhe Perssons Minne Veinge
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Lions Club, Laholm!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Lions Club, Torup!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

Från anhöriga o vänner Till Arne Nilssons Minne från Blixtorp
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

Halmstads Travsällskap
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

Staffan Wendler Susegård
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2015-Jan

Mottagen gåva

Kvantum i Varberg sponsrade till vårt chokladhjul den 25 okt "Kultur Dag o Natt"
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-okt

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från AJ Produkter i Halmstad!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

CaPriNHar tacksamt tagit emot bidrag från EAB i Smålandsstenar!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Mattssons i Anderstorp!
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

CaPriN Har tacksamt tagit emot bidrag från Hartmann i Anderstorp
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

CaPriN Har fått Föreläsingskostnader sponsrade av läkemedelsföretaget Janssen.
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2014-aug

Mottagen gåva

CaPriN Vi tackar Göranssons Bokhandel i Varberg
för att de sponsrar oss med intressanta böcker till våra föreläsare.
Styrelsen för CaPriN framför sitt varma tack!


Publicerat 2012-Jan